FORNYELSE

PU-Liner

100 % NoDig-metode for vannledninger

Gravefri rørfornying med PU-belegg er en kostnads- og klimaeffektiv løsning, som fornyer gamle vannledninger. Metoden innebærer at man rehabiliterer vannledninger uten oppgraving, populært kalt No Dig.

Belegning av eksisternede vannledninger forlenger det eksisterende vannledningsnettet med lengre levetid for å sikre innbyggere eb forbedret og lengre levetid på eksisterende rør. Belegget oppfyller markedets krav til beskyttelse og forlengelse av levetiden. I tillegg til store økonomiske besparelser sammenliknet med graving, er metoden produksjosneffektiv, skaper minimale forstyrrelser og medfører en betydelig lavere miljøbelastning. Metoden er den beste renoveringsløsningen på markedet og gir en god totaløknomi for kunden.

I korte trekk

  • Gravefri metode som stopper innvendig korrosjon
  • Bygger et semistrukturelt polyuretanbelegg
  • Løsningen medfører at kapasiteten på ledningen blir optimal
  • Tilkoblingene er klare til bruk direkte etter installasjon
  • For rørdimensjoner 100mm og større
  • Samme eller økt strømningskapasitet for de fleste ledninger.
  • Miljøet skånes med gravefri fornyelse – utslipp av CO₂ reduseres med opptil 80 %
  • Fremgang – med gravefrie metoder fornyer du flere meter ledning per dag

Steg for steg

1
Den gamle ledningen rørinspiseres
1
Den gamle ledningen rørinspiseres