Image
Image

NDA Pollex AS

Vi er en av Norges
ledende aktører

innen gravefri rehabiltering av vann og avløp, populært kalt rørfornying.

NDA Pollex AS er en del av No Dig Alliance med NoDig-enheter i Norge, Sverige og Finland. Vår erfaring og omfattende kompetanse innen ulike metoder på nordisk basis er en trygghet for deg.

Hvorfor gravefritt?

Hva betyr det å velge gravefritt?

Raskt, enkelt, bærekraftig og økonomisk. I bærekraftige samfunn fornyes ledninger gravefritt. Vi tilbyr gravefrie metoder og løsninger for renovering av vann og avløp for kommunale og private aktører. Vi brukte 1900-tallet for å bygge ut vårt ledningsnett. Utfordringen nå for tiden vil være å rehabilitere og dimensjonere det for et voksende samfunn. I dag kan både eksisterende og nye ledningsanlegg for vann og kloakk fornyes og bygges uten graving – betydelig raskere, mer miljøvennlig og mer økonomisk enn med tradisjonell graving.

Vi er best på gravefritt

Vi har 30 års erfaring med gravefrie løsninger for renovering av vann og avløp

Man kan oppnå inntil 90 % CO2-reduksjon med våre metoder, sammenlignet med tradisjonell renovering av vann og avløpsledninger. I tillegg vil du kunne unngå bruk, foredling og produksjon av begrensede ressurser som grus, pukk og asfaltprodukter.

Med gravefrie løsninger kan man gjennomføre prosjekt opp til fem ganger hurtigere enn med tradisjonelle metoder.